Welkom op ENBO: energie in de bouwsector

Energie is een kostbaar goed.


Zorgvuldig omspringen met de eindige energiebronnen die we hebben en waar mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie is een noodzaak om onze leefomgeving en leefkwaliteit voor volgende generaties te vrijwaren.

Ook de bouwsector is zich hiervan bewust en levert hiertoe een belangrijke bijdrage.

Het gebouwgebonden energieverbruik bedraagt immers 36 à 40 % van het jaarlijkse primaire energieverbruik in Vlaanderen.

Het is de overheid dan ook niet ontgaan dat hierin een aanzienlijk besparingspotentieel aanwezig is.

De stelselmatig strenger wordende energieprestatieregelgeving legt daartoe een aantal voorwaarden op voor de realisatie van nieuwe gebouwen.

Zij vereist daarenboven een objectieve meting van het energieverbruik in gebouwen waarin openbare instellingen gevestigd zijn en zij legt dezelfde verplichting ook op voor panden die verhuurd of verkocht zullen worden.

Deze EPB regelgeving is van kracht sinds 01/01/2006, en de gestelde eisen worden stapsgewijs strenger tot 2021

Voor een aanvraag of onze contactgegevens