Thermografie


Met een infraroodcamera of warmtebeeldcamera kunnen oppervlaktetemperaturen in beeld gebracht worden.
Deze techniek kan gebruikt worden voor

  • Analyse gebouwschil

Toestand van een bestaand gebouw analyseren
Kwaliteitscontrole geplaatste isolatie evalueren
Luchtlekkages opsporen in combinatie met Blowerdoor
Lekken opsporen

  • Industriële toepassingen

Controle elektrische installaties
Controle mechanische componenten

Voor een aanvraag of onze contactgegevens