Energie prestatie en binnenklimaat ( EPB )  


De EPB-regelgeving is van toepassing op elk gebouw of deel van het gebouw met een afzonderlijk eindgebruik, als: 

  • de aanvraag werd ingediend na 01/01/2006;
  • de uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw een stedenbouwkundige vergunning vereist;
  • er in het gebouw energie verbruikt wordt voor de verwarming en/of de koeling voor menselijk gebruik.

De energieprestatieregelgeving verplicht:

  • de bouwheer ten laatste voor de start van de werken een energieverslaggever aan te stellen;
  • deze energieverslaggever dient het energieverbruik van een gebouw te berekenen, zoals het in werkelijkheid gebouwd is. Dat verslag moet alle bouwelementen en installaties die dit energieverbruik kunnen beïnvloeden, omvatten;
  • de bouwheer een EPB-aangifte te doen binnen de 12 maanden nadat het gebouw in gebruik is genomen.

Hierbij dient opgemerkt dat er voor de bouwheer administratieve boetes voorzien zijn indien de woning niet aan de EPB-regelgeving voldoet.

De verslaggever is enkel verantwoordelijk voor de correcte rapportering van het energieverbruik en de daaraan verwante elementen.

 

Voor een aanvraag of onze contactgegevens