Troubleshooting


Problemen met vocht, tocht, binnenklimaat ……….kunnen vele oorzaken hebben.
Deze pakt men best aan door op een systematische manier alle mogelijke oorzaken te elimineren.
Gebruik van diverse meettoestellen is daarbij onontbeerlijk.
Dit onderzoek gebeurt best door een onafhankelijke met een brede kijk op de problematiek.
ENBO kan dit voor u doen.

 

Voor een aanvraag of onze contactgegevens