Luchtdichtheid meten


 

Wat is een luchtdichtheidsmeting ?

Door het lekdebiet te meten bij over-en/of onderdruk wordt de invloed van ongewenste luchtlekken gemeten.
Een luchtdichte woning is noodzakelijk om een balansventilatie correct te laten werken.
Om de investeringen in extra isolatie en beter technieken te vertalen naar een correct E-peil is een luchtdichtheidsmeting onontbeerlijk.

Bij een goede uitvoering van de werken kan men met een luchtdichtheidsmeting het E-peil 8 à 9 punten laten dalen.
Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB-regelgeving staan onder toezicht van een kwaliteitsorganisatie.

Een luchtdichtheidsmeting gecombineerd met thermografie is een goede manier om de gebouwschil te analyseren, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen.

Voor een aanvraag of onze contactgegevens