Ventilatieverslaggeving


Voor bouwvergunningen vanaf 01/01/2016 is de ventilatieverslaggeving ingevoerd.

Deze bestaat uit

  • Opstellen van een ventilatievoorontwerp voor de start van de werken. Hierin worden de te realiseren ventilatiedebieten gespecifiëerd en een aantal aandachtspunten voor de ventilatie installatie opgelijst.
  • Opstellen van een Ventilatieprestatieverslag bij einde werken. Hierin worden de effectief gemeten ventilatiedebieten vermeld. + alle bekende details van de installatie.

De ventilatieverslaggeving staat onder onder toezicht van een kwaliteitsorganisatie.

Voor een aanvraag of onze contactgegevens