EPB verslaggeving voor architecten  


Als ontwerper wordt u voortdurend geconfronteerd met een steeds groter wordend eisenpakket van de opdrachtgever en met een alsmaar groeiende regelgeving vanwege de overheid.

De opvolging van dit veranderende eisenpakket en de daarbij horende toepassing van de nieuwste milieuvriendelijke technieken is meestal zeer technisch en erg tijdrovend.

Wij kunnen u daarbij helpen.

U kan op ons beroep doen, niet alleen voor een volledige ondersteuning betreffende de EPB-regelgeving, maar ook voor de opvolging van de energieprestatie vanaf het voorontwerp tot en met de EPB – aangifte.

Op die wijze kunnen wij de bouwheer reeds vanaf het ogenblik van de bouwaanvraag de zekerheid bieden dat zijn woning bij de oplevering aan de energieprestatieregelgeving zal beantwoorden. (*)

*Vooropgesteld dat de bouwwerken conform de plannen van de architect en de richtlijnen van de EPB-verslaggever uitgevoerd worden.

Op die wijze maakt de energieverslaggeving en –begeleiding een integraal deel uit van het ontwerpproces.

Mocht deze werkwijze u aanspreken, Kan u ons contacteren via de link hieronder,  op 0476 992469 of via info@enbo.be .

Voor een aanvraag of onze contactgegevens