Energieprestatiecertificaten


Het uitwerken van gestandaardiseerde audits heeft meerdere doelstellingen.
Audits zijn een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen. Zij ondersteunen het beleid inzake de beheersing van het energieverbruik.

Gestandaardiseerde audits

  • laten toe een onderlinge vergelijking te maken van gebouwen;
  • geven een methode voor de certificering van bestaande gebouwen;
  • zijn een hulpinstrument voor het nemen van beslissingen bij renovaties.

EPC ( EnergiePrestatiecertificaat )

EPC voor bestaande woningen:

Vanaf 1 november 2008 is een EPC verplicht voor alle woningen die te koop worden aangeboden.
Vanaf 1 januari 2009 is een EPC verplicht voor alle woningen die te huur worden aangeboden.

EPC voor publieke gebouwen  

“In gebouwen waar overheidsdiensten en instellingen gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die daarom vaak door het publiek bezocht worden, en een vloeroppervlakte hebben die groter is dan 250 m² moeten uiterlijk op 01/01/2009 over een Energieprestatiecertificaat beschikken.
Dit certificaat dient op een voor het publiek zichtbare plaats uit te hangen.

Dit EPC ( EnergiePrestatieCertificaat ) is gebaseerd op de gemeten ) werkelijke energieverbruiken over een periode van 12 maanden.

Voor een aanvraag of onze contactgegevens